Organizing Committee


Organizing Committee

Name

Affiliation

Comment

Shanyi Du

Harbin Institute of Technology

General Chair

Jinsong Leng

Harbin Institute of Technology

Executive Chair

Laifei Cheng

Northwestern Polytechnical University

Co-chair

Jian Xu

Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences

Co-chair

Boming Zhang

Beihang University

Co-chair

Jinrui Ye

Beihang University   
Chinese Society for Composite Materials

Co-chair

 

Shulin Bai

Peking University

 

Xueling Fan

Xi`an Jiaotong University

 

Shaoyun Fu

Chongqing University

 

Yang He

Harbin Institute of Technology

 

Xin Lan

Harbin Institute of Technology

 

Hejun Li

Northwestern Polytechnical University

 

Yan Li

Tongji University

 

Chen-Chi M. Ma

National Tsing Hua University

 

Qin Lv

China Composites Industry Association

 

Huaxin Peng

Zhejiang University

 

Shengping Shen

Xi`an Jiaotong University

 

Jian Sun

Harbin Institute of Technology

 

Hai Wang

Shanghai Jiao Tong University

 

Zhanjun Wu

Dalian University of Technology

 

Xuming Xie

Tsinghua University

 

Xiaosu Yi

AECC Beijing Institute of Aeronautical Materials

 

Zhongzhen Yu

Beijing University of Chemical Technology

 

Zhong Zhang

National Center for Nanoscience and Technology

 

Zuoguang Zhang

Beihang University

 

Limin Zhou

The Hong Kong Polytechnic University